Türkiye Cumhuriyeti

Urumiye Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Sonucu , 19.05.2015

Başkonsolosluğumuzda 09.01.2015-13.01.2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter sınavında başarılı olan asil ve yedek adayın isimleri aşağıda sunulmaktadır.

  Asil Aday: Gazi Cömert

*Yedek Aday: Ashraf Aday

*Yedek adayın bu aşamada yapması gereken işlem bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde bilahare kendisiyle temas edilebilecektir.